Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 109                           

Karar Tarihi   : 09/03/2017               

KONUSU:

İlimiz, Milas İlçesi, Korucuk Mahallesi, Beypınarı Mevkii, Beypınarı C Tipi Mesire Yeri, 10.02.2016 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda 29 yıllık işletme hakkı Büyükşehir Belediyemiz uhdesinde kalmış olup, proje kapsamında tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Enerji Nakil Hattı için, orman izni alınması ve 20.01.2017 tarih ve 669956690-010.07.01-E.116002 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı tebliği gereği Belediye Meclisinden kamu yararı kararı alınması hususunun görüşülmesi.           

            Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 06/03/2017 tarih ve 31434462-752.01.01-588  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.