Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :109                                                  

Karar Tarihi   :10/03/2016   

KONUSU:

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarihli ve 437 sayılı kararına tashih kararı alınması hususunun görüşülmesi

           Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04/03/2016 tarihli ve 44338531-841.01.01-781 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.