Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :109              

Karar Tarihi :12/08/2014    

KONUSU:

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 05/08/2014 tarih ve  46240020/147 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği aşağıdaki şekliyle OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev,Yetki,Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İçin Tıklayınız.