Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 109                                         

Karar Tarihi : 12/04/2018                            

KONUSU:

İlimiz, Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesinde, 726 ada, 17 parsel içindeki otopark alanının; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesi hükmü ile; yıllık kira bedeli olarak 2.000,00 (İki Bin) TL ücret ve her yıl ÜFE oranına göre artırımı yapılarak Muğla Büyükşehir Belediyesine aktarılması karşılığında,10 (On) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 05/04/2018 tarihli ve 36924739-756.01-E.8319 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız