Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 109                           

Karar Tarihi   : 09/07/2020              


KONUSU:


          Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğu veya mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza kayıtlı olan alanların onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre uygun hale getirilebilmesi için İlimiz, Milas İlçesi, Hacıabdi Mahallesi, 106 ada 6 parsel, 107 ada 16, 17, 18, 19, 64, 65, 66, 74, 76 parsel, 135 ada 2, 3 parsel nolu taşınmazlar ile, İlimiz, Milas İlçesi, Türkevleri Mahallesi, 523, 524, 1176, 1197, 1198 parsel numaralı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.


          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2020 tarihli ve 36521862-105.04-E.4952 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 


   Kararın devamı için tıklayınız.