Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 11                               

Karar Tarihi  : 12/01/2017                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          ı) Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi, Yuvaalanı mevki, N19-C-02-C-2-C ve N19-C-02-C-D paftalarında yer alan 671, 672, 1042, 1043, 1044, 1045 ve 1046 parsel sayılı taşınmazda farklı şirketler tarafından A, B, C, D, E ve F bölgelerine ayrılarak toplam 4,99 MW kurulu gücünde teklif edilen “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali Alanı) olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan PİN:UİP-22295 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.12.2016 tarihli raporunda;

          27/12/2016 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/12/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-7001 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.12.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi, Yuvaalanı mevki, N19-C-02-C-2-C ve N19-C-02-C-D paftalarında yer alan 671, 672, 1042, 1043, 1044, 1045 ve 1046 parsel sayılı taşınmazda farklı şirketler tarafından A, B, C, D, E ve F bölgelerine ayrılarak toplam 4,99 MW kurulu gücünde teklif edilen “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali Alanı) olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan PİN:UİP-22295 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/12/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-7001 sayılı yazısında;