Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 110                   

Karar Tarihi  : 09/03/2017       

KONUSU:

 Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin görüşülmesi.     

         Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 08/03/2017 tarih ve 23665726-301.05.03-2017-416 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.