Geri Tüm Meclis Kararları

.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :110                                                                   

Karar Tarihi  :10/03/2016                                                       

KONUSU:

         Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik 10/06/2014 tarih ve 81 sayılı meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiş ancak geçen süre içerisinde Daire Başkanlığı teşkilat yapısında yer alan İdari İşler ve Arşiv Şube Müdürlüğü 10/12/2015 tarihli ve 450 sayılı meclis kararı ile kapatılmıştır. Kapatılan birimde yürütülen iş ve işlemler ile bu birimde görevli personelin idaresi maksadıyla Daire Başkanlığı bünyesinde doğrudan Daire Başkanına bağlı Mali İşler Şefliği ile Personel Ve Özlük Şefliği kurulmuştur. Ayrıca diğer şube müdürlüklerinin altında yürütülen iş ve işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesi maksadıyla bazı şeflikler oluşturulmuş ve buna bağlı olarak yeniden düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik’in onaylanması hususunun görüşülmesi

         Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 09/03/2016 tarihli ve 36924739-010.03-2091 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.