Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

 Karar No       :1                          

Karar Tarihi :15/04/2014            

KONUSU:

GÜNDEM

               Bugün kü gündemimiz 1-,2- , 3- , 4- , 5- ve Bayındırlık Komisyonu Seçimi, 6- , 7-, 8-, 9- nu Seçimi, 10- Turizm Komisyonu Seçimi, 11- Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Seçimi, 12- Huzur Hakkı , 13-, 14-nin Görüşülmesi, , , , 15- , 16- Hakkında Bilgi Verilmesi, 17- , 18- , 19- arifesi, 20- , 21- , 22- ti, 23-  27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesi, 24-, 25-, 26-yeler Birliği Üye Seçimi (1 asil 1 yedek), 27- nin Belirlenmesi, 28- ık Düzenli Depolama Birliği’ne , 29- ediye Başkanına yetki verilmesi, 30- 31-   Belediyelerine devri, 32- İlçelerde yapılacak olan Numarataj  çalışmalarının devri, 33- Muski’ye ait sulama sularının devri, 34- Dalaman Belediyesinin Ek bütçesi 34 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.