Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 110                             

Karar Tarihi   : 12/04/2018                 

KONUSU:


         24. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

        a) İlimiz, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada, 55 (eski 26), 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 ve 35 numaralı parseller üzerindeki Küçük Sanayi Alanı amaçlı 1/5 000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.04.2018 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız