Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 110                       

Karar Tarihi   : 13/06/2019           

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      a) Menteşe İlçesi, Yenice Mahallesi, Ambarkaya Mevkii’nde yer alan, tapunun 242 ada 1 parsel numarasına kayıtlı 16.519,99 m2 yüz ölçümlü parselde hazırlanan “Eko-Turizm Alanı” amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.05.2019 tarihli raporunda;

24.05.2019 tarihinde saat 14:00’da Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binası'nda toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2019 tarih ve 36521862-115.01.02-E.4225 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.05.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Yenice Mahallesi, Ambarkaya Mevkii’nde yer alan, tapunun 242 ada 1 parsel numarasına kayıtlı 16.519,99 m2 yüz ölçümlü parselde hazırlanan “Eko-Turizm Alanı” amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2019 tarih ve 36521862-115.01.02-E.4225 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız


İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.