Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 111                     

Karar Tarihi   : 09/03/2017         

KONUSU:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesi (i) bendi hükmü gereğince, evsel nitelikli katı atıkların düzenli depolama tesisine aktarılması amacıyla; Bodrum İlçesi, Torba Mahallesinde ekte sınırları belirtilmiş olan yaklaşık 16.231,63 m2 büyüklüğündeki ormanlık alanın Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. 

          Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 08/03/2017 tarih ve 33887833-020-814  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.