Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :11

Karar Tarihi  :14/01/2016

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

h) İlimiz, Seydikemer İlçesi Belen Mahallesi, Orman Deposu Mevkiinde yer alan, Ormandan tahsisli alanda “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/12/2015 tarihli raporunda;

       18/12/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/12/2015 tarih ve 53618066-310.01.02-5184 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.12.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Seydikemer İlçesi Belen Mahallesi, Orman Deposu Mevkiinde yer alan, Ormandan tahsisli alanda “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi hususunun görüşülmesi " konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/12/2015 tarih ve 53618066-310.01.02-5184 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.