Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :111                                                                   

Karar Tarihi   :10/03/2016                                                       

KONUSU:

         Belediyemiz sınırları içinde Muğla İli Menteşe İlçesi TOKİ Mevki Toplu Konut Alanı 50’nci cadde üzerinde bulunan 197 araç kapasiteli açık otopark alanının, yıllık ÜFE oranına göre arttırımı yapılacak şekilde 2016 yılı kira bedeli olarak 4.000( Dört Bin) TL ücret karşılığında 5(Beş), yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm A.Ş.’e İşletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 10/03/2016 tarihli ve 75660707/622.01/2114 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.