Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 111                           

Karar Tarihi   : 09/07/2020              

        


KONUSU:


       Sayıştay Başkanlığı görüşü doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapıldığı "Tarım ve Hayvancılık Destekleme Yönetmeliği"nin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi


         Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03.07.2020 tarihli ve 10452259-010.03-E.732 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.