Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :11                           

Karar Tarihi :15/04/2014               

KONUSU:

TURİZM KOMİSYONU SEÇİMİ

              Turizm Komisyonu Üyeliği'ne yapılan işari oylama sonunda Recep ŞATIR, Mehmet OKTAY, Ali Fuat FİDAN, Dursun GÖKTEPE, Cumhur Gürsel DEMİRCİ, Uysal AVCI ve Onat AKDU 1 yıllığına  OYBİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞTİR.