Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 1                                 

Karar Tarihi  : 09/01/2020        


KONUSU:

Gündem

      Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Hürol ÖNDER’in Gündemin 18. maddesinde; maddede ve müzekkeresinde yer alan “(…) yapılacak kamulaştırma çalışması için (…)” ifadesinin “(…) kamulaştırması yapılmış olan (…)” şeklinde düzeltilmesi teklifinin kabulü ile düzeltilerek;    

         03/01/2020 tarihinde duyurulan 9 maddelik gündeme, Birimlerden gelen ve Başkan tarafından Meclise havale edilen konular ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporları ve İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının aşağıda sırası belirtildiği şekilde gündeme ilavesiyle;


Kararın devamı için tıklayınız.