Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :112                                                  

Karar Tarihi   :10/03/2016                                      

KONUSU:

       30-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

        a) Dalaman Belediyesi’nin 2016 mali yılında uygulanacak olan ek gelir tarife cetveli ile ilgili 04.01.2016 tarih ve 3 nolu Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 25. maddesi gereği onaylanması hususunun görüşülmesi         

      Plan ve Bütçe Komisyonunun 26/02/2016 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız.