Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :112                            

Karar Tarihi :12/08/2014                          

KONUSU:

1 ADET BİNEK ARAÇ ALIMI

       Turizm ve Gençlik Spor Dairesi Başkanlığının 04/08/2014 tarih ve 87486848-050.01.03/151/11316 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

       Turizm ve Gençlik Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bir adet binek aracın alınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.