Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :  112                    

Karar Tarihi   : 10/05/2018         

KONUSU:

Gündem

        04/05/2018 tarihinde duyurulan 13 maddelik gündeme; Birimlerden gelen konular ile İmar ve Bayındırlık ve Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının aşağıda sırası belirtildiği şekilde gündeme ilavesiyle;


Kararın devamı için tıklayınız.