Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 11                             

Karar Tarihi  : 09/01/2020               

 

KONUSU:

         Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün bila tarih ve E.103708 sayılı görüş yazısında, belediyelerin veya bağlı kuruluşlarının sahip oldukları veya ortağı bulundukları belediye şirketlerinin genel kurullarında belediye ve bağlı kuruluşu temsil edecek kişilerin, belediyenin karar organı olan belediye meclislerinde belirleneceği belirtilmiştir. Bu görüş yazısı doğrultusunda sermayesinin %100 hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Akyaka-Gökova Güçbirliği Anonim Şirketi'nin 2020 yılı içindeki olağan ve olağanüstü genel kurullarında Muğla Büyükşehir Belediyesini imza yetkisi ile temsil edecek kişinin Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin DAŞGIN olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi


     Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2020 tarihli ve 79556812-105.04-E.146 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


   Kararın devamı için tıklayınız.