Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :113                                                  

Karar Tarihi  :10/03/2016                                      

KONUSU:

      30-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

       b) Fethiye Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılmasına dair 01.02.2016 tarih ve 26 Sayılı Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereği onaylanması hususunun görüşülmesi  

Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ve Eki için Tıklayınız.