Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :113                                         

Karar Tarihi :12/08/2014                                        

KONUSU:

ARAÇ ALIMI                                                                    

  • 4 ADET ÇİFT KABİN KAMYONET
  • 4 ADET KAPALI KASA KAMYONET
  • 1 ADET BİNEK OTOMOBİL
  • 1 ADET KAMYONET ÜSTÜ MONTELİ BASINÇLI TİP SOĞUK YOL ÇİZGİ ARACI

       Ulaşım Dairesi Başkanlığının 04/08/2014 tarih ve 27573494/11348 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Ulaşım Daire Başkanlığınca ihtiyaç duyulan;

  • Yatay ve düşey trafik işaretleme işlerinde kullanılmak üzere 2 adet çift kabin kamyonet
  • Sinyalizasyon bakım ekiplerinde kullanılmak üzere 2 adet çift kabin kamyonet
  • Bodrum ve Fethiye koordinasyon birimlerinde kullanılmak üzere 2 adet kapalı kasa kamyonet hizmet aracı
  • Şube müdürlüklerine ortak kullanım amacıyla 2 adet kapalı kasa kamyonet ve 1 adet binek otomobil hizmet aracı
  • Yol çizgi işlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyon üstü monteli basınçlı tip soğuk yol çizgi aracı olmak üzere;  Toplamda 4 adet kapalı kasa kamyonetin, 1 adet binek otomobilin, 4 adet çift kabin kamyonetin ve 1 adet Kamyon Üstü Monteli basınçlı tip soğuk yol çizgi aracının alınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.