Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :  113                                  

Karar Tarihi   : 10/05/2018                      

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        a) İlimiz, Bodrum ilçesi, Turgutreis mahallesi, Turgutreis Caddesi üzerinde yapılan üst geçide, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 22.03.2018 tarihli ve 18955236-622.01-E.1326 sayılı yazısı doğrultusunda Rasih ÇELİK adı verilmesi hususunun görüşülmesi.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 02.04.2018 tarih ve 64061556-105.04-E.366 sayılı yazısında

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.05.2018 tarihli raporunda;

  03.05.2018 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 02.04.2018 tarih ve 64061556-105.04-E.366 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.04.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Bodrum ilçesi, Turgutreis mahallesi, Turgutreis Caddesi üzerinde yapılan üst geçide, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 22.03.2018 tarihli ve 18955236-622.01-E.1326 sayılı yazısı doğrultusunda Rasih ÇELİK adı verilmesi hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.