Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 113                           

Karar Tarihi   : 09/07/2020              


KONUSU:

       Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Yatağan İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 210 ada, 2 parsel numaralı 453,00 m² yüz ölçümlü taşınmazda bulunan binanın tamamlanarak ilçe müftülüğü hizmetlerinde kullanılması koşuluyla teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine Yatağan Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü)'na bedelsiz tahsisi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi

     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03.07.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.1401 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.