Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :114                           

Karar Tarihi :12/08/2014                          

KONUSU:

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YATAĞAN İLÇESİ, GÖKPINAR MAHALLESİ, 590,00M² YÜZÖLÇÜMLÜ 583 NOLU PARSELİN, 4650 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 30. MADDESİ GEREĞİNCE BEDELİ KARŞILIĞINDA,  DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİ

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/07/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Mülkiyeti Belediyemize ait Yatağan İlçesi Gökpınar Mahallesindeki 590,00 m2 yüzölçümülü, su arkı vasfındaki 583 nolu parselin Muğla - Yatağan Gökpınar göleti ulaşım yolu güzergahında kalması nedeniyle, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü 21. Bölge Müdürlüğü’nün 16/07/2014 tarih 21077376-752.01-446837 sayılı yazısı ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince bedeli karşılığında devir işleminin yapılması 5393 Sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmektedir.

       Mülkiyeti Belediyemize ait Yatağan İlçesi, Gökpınar Mahallesi, 590,00 m2 yüzölçümülü 583 nolu parselin, 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince bedeli karşılığında devrinin yapılması  hususunda, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.