Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :115                                            

Karar Tarihi   :10/03/2016                                

KONUSU:

31- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

b) İlimiz bütününde kurulması planlanan Hidroelektrik Santrallerine (HES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/02/2016 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.