Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :115                            

Karar Tarihi :12/08/2014                          

KONUSU:

6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLUŞTURULAN DEVİR TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU KARARLARI GEREĞİNCE BİLDİRİMDE BULUNULMADIĞI İÇİN PAYLAŞIMA KONU EDİLMEYEN, MÜLKİYETİ KAPANAN KÖY VE BELDELERİN TÜZEL KİŞİLİKLERİNE AİT TAŞINMAZLARIN, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ İLE MARMARİS BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ ADLARINA MEDENİ KANUNUN 698. VE 699. MADDELERİ GEREĞİNCE TAKSİM VE TESCİLİ

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05/08/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince bildirimde bulunulmadığı için paylaşıma konu edilmeyen taşınmazların Muğla Büyükşehir Belediyesi İle Marmaris Belediyesi arasında ekte sunulan Taksim Listesi gereğince paylaşılması; 5393 sayılı kanunun 15. Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

       Mülkiyeti kapanan Köy ve Beldelerin Tüzel Kişiliklerine ait taşınmazların,ekte  sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Marmaris Belediyesi Tüzel Kişiliği adlarına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, taksim ve tescili hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN BELDE BELEDİYELERİ VE KÖYLERE AİT BİLDİRİLMEYEN TAŞINMAZLARIN TAKSİM LİSTESİ

İlçesi: MARMARİS

     

MAHALLE/KÖY

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)

CİNSİ

Hissesi

Hangi Amaçla / Hangi Kurum Tarafından Kullanıldığı

Devredildiği Kurum

BOZBURUN

103

58

221,76

SU DEPOSU VE ARSA

TAM

BOZBURUN KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi

BOZBURUN

154

57

405,09

SU DEPOSU VE ARSASI

TAM

BOZBURUN KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi

İÇMELER

-

603

525,00

MEZARLIK

TAM

İÇMELER KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi

İÇMELER

201

20

2,00

ÇEŞME

TAM

İÇMELER KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi

İÇMELER

103

8

356,00

ARSA

128/356

İÇMELER KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi

TURGUT

-

1734

1,75

MEZARLIK

TAM

TURGUT KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi

BOZBURUN

156

145

52,06

ARSA

TAM

BOZBURUN KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ

Marmaris Belediyesi

BOZBURUN

158

13

10,69

HAVUZ

TAM

BOZBURUN KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ

Marmaris Belediyesi

İÇMELER

-

888

275,00

CAMİ VE AVLUSU

TAM

İÇMELER KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

Marmaris Belediyesi

İÇMELER

-

1758

5,00

ARSA

TAM

İÇMELER KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

Marmaris Belediyesi

İÇMELER

101

11

635,00

ARSA

85/635

İÇMLERE KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

Marmaris Belediyesi

OSMANİYE

216

40

661,50

CAMİ VE TARLASI

TAM

OSMANİYE KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ

Marmaris Belediyesi