Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :  115                    

Karar Tarihi   : 10/05/2018  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        c) Fethiye Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarihli ve 76 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09.12.2014 tarihli ve 211 sayılı kararı uyarınca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi kapsamında Fethiye İlçesi, Tuzla Mahallesi, 546 Sokağa cepheli taşınmazların zemin katlarında üretime yönelik olmayan ticaret kullanımına izin verilmesi talebinin 5216 sayılı kanunun 14’üncü maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.05.2018 tarihli raporunda;

03.05.2018 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.04.2018 tarih ve 36521862-754-E.2042 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.04.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Fethiye Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarihli ve 76 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09.12.2014 tarihli ve 211 sayılı kararı uyarınca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi kapsamında Fethiye İlçesi, Tuzla Mahallesi, 546 Sokağa cepheli taşınmazların zemin katlarında üretime yönelik olmayan ticaret kullanımına izin verilmesi talebinin 5216 sayılı kanunun 14’üncü maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.04.2018 tarih ve 36521862-754-E.2042 sayılı yazısında;