Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 115                           

Karar Tarihi   : 09/07/2020              


KONUSU:

           Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, 421 ada, 1 parsel numaralı 337,85 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazda bulunan binanın hizmet binası olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süreliğine Fethiye Belediye Başkanlığı'na bedelsiz tahsisi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03.07.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.1409 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.