Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 116                            

Karar Tarihi  : 09/03/2017                

KONUSU:

                33.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

            d) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih ve 433 sayılı kararıyla onaylanan, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 144 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın, Menteşe Belediye Başkanlığının 07.02.2017 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/03/2017 tarihli raporunda;

          09/03/2017 tarihinde saat 16:05’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/03/2017 tarih ve 36521862-310.01.03-1489 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.03.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih ve 433 sayılı kararıyla onaylanan, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 144 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın, Menteşe Belediye Başkanlığının 07.02.2017 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/03/2017 tarih ve 36521862-310.01.03-1489 sayılı yazısında;