Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :116               

Karar Tarihi   :10/03/2016                                

KONUSU:

   31-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

  c) İlimiz bütününde kurulması planlanan Rüzgâr Enerji Santrallerine (RES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi.

   İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/02/2016 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.