Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 116                       

Karar Tarihi   : 13/06/2019           

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

f) Kavaklıdere İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, Hacıgeç Mevkiinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2017 tarih ve 91 sayılı kararıyla onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali)” (2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928 parseller), Yol ve Otopark kullanım kararı bulunan alanın “Trafo Alanı, Yol, Otopark Alanı” ve “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” amaçlı düzenlenmesine yönelik teklif edilen ve Kavaklıdere Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarih 18 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.05.2019 tarihli raporunda;

24.05.2019 tarihinde saat 14:00’da Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binası'nda toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2019 tarih ve 36521862-115.01.06-E.4224 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.05.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Kavaklıdere İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, Hacıgeç Mevkiinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2017 tarih ve 91 sayılı kararıyla onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali)” (2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928 parseller), Yol ve Otopark kullanım kararı bulunan alanın “Trafo Alanı, Yol, Otopark Alanı” ve “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” amaçlı düzenlenmesine yönelik teklif edilen ve Kavaklıdere Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarih 18 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2019 tarih ve 36521862-115.01.06-E.4224 sayılı yazısında;