Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 116                           

Karar Tarihi   : 09/07/2020              


KONUSU:

           Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Kavaklıdere İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, 148 ada, 15 parsel numaralı 251,53 m² yüz ölçümlü "Avlulu Kargir Ev" vasıflı taşınmazın mevcut haliyle dini hizmetlerde kullanılması koşuluyla teslim edildiği tarihten itibaren 25 (yirmibeş) yıl süreliğine Kavaklıdere İlçe Müftülüğü'ne bedelsiz tahsisi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03.07.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.1407 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.