Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :117               

Karar Tarihi  :10/03/2016                                

KONUSU:

   31- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ç) İlimiz bütününde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrallerine (GES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi.

  İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/02/2016 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.