Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :117                             

Karar Tarihi :12/08/2014                          

KONUSU:

BELEDİYEMİZİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN MENTEŞE İLÇESİ, AKÇAOVA MAHALLESİNDEKİ MENTEŞE PARKININ 8.017,96 M²’LİK YEŞİL ALANI İLE İÇERSİNDEKİ BÜFE, AMFİ TİYATRO VE HAVUZ BULUNAN KISMI SOSYAL TESİS OLARAK İŞLETİLMEK ÜZERE 2014 YILI İÇİN YILLIK 3.000,00¨ BEDEL VE SONRAKİ YILLAR İÇİN 6098 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK KİRA ARTIŞ ORANINDA BELİRLENEREK, TAŞINMAZIN TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN 5 YILLIĞINA MUĞLA EL SANATLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE DEVREDİLMESİ

 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07/08/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesindeki Menteşe Parkı Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır. İlgili parkın ekli krokide sınırları belirtilen 8.017,96 m²’lik yeşil alanı içerisindeki büfe, çay bahçesi, amfi tiyatro ve havuz bulunan kısmı Sosyal Tesis olarak işletilmek üzere Belediye Başkanlığımızca düzenlenmiş, Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketine işletmesinin devredilmesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmiştir.  

Söz konusu taşınmaz üzerindeki Büfe, Çay Bahçesi, amfi tiyatro ve havuz bulunan kısmın Sosyal Tesis olarak işletilmek üzere 2014 yılı için yıllık 3.000,00 ¨  bedel ve sonraki yıllar için bedelinin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun ilgili hükümleri kapsamında yapılacak kira artış oranında belirlenerek, Belediyemizin hissedar olduğu Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. Maddesi gereğince, taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 5 yıllığına işletmesinin devredilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


İlgili parkın ekli krokisini görmek için tıklayınız.