Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 117                           

Karar Tarihi   : 09/07/2020              


    

KONUSU:

        Sermayesinin %100 oranına Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu BELTES Petrol Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin dilekçesinde ana sözleşmesindeki faaliyetleri gerçekleştirmek için çalışmaların başladığı belirtilmiş, bu amaçla Muğla İli Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi Bakkalyeri Mevkiinde bulunan 161 Ada 7 Parsel 1631,07 m2, 161 Ada 8 Parsel 9453,50 m2,  161 Ada 13 Parsel 7.652,00 m2 arazilerin şirket faaliyetlerinin verimli olarak sürdürülebilmesi için uygun özellikler taşıdığından, Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Muğla 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurduğu, alınan 06.07.2020 tarih ve 2020/242 sayılı karar ile ayni sermaye olarak konulacak değerin 17.156.685,00 TL olarak belirlendiği belirtilmiş, Şirketin 06.07.2020 tarih ve 2020/004 sayılı yönetim kurulu kararı ile de 17.156.685,00 TL’lik değerin ayni sermaye olarak şirket esas sermayesine konulması kararlaştırılmış olup; BELTES Petrol Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 150.000,00 TL olan esas sermayesinin 17.156,685,00 TL ayni, 315,00 TL nakdi olmak üzere 17.157.000,00 TL artırılarak 17.307.000,00 TL’ye çıkarılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (i) bendi gereğince görüşülmesi

                     Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2020 tarihli ve 79556812-105.04-2720 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.