Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :118                             

Karar Tarihi :12/08/2014                         

KONUSU:

6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BELEDİYEMİZE DEVREDİLEN ORTACA İLÇESİ, KEMALİYE MAHALLESİ 34 PARSELDE YER ALAN 20.500,00 M² MEZARLIK İÇİNDE BULUNAN KÖY KONAĞININ, 5393 SAYILI KANUNUN 18/e VE 75/d MADDELERİ ĞEREĞİNCE, ORTACA BELEDİYESİNE TAŞINMAZIN TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 5 YILLIĞINA MUHTARLIK BİNASI OLARAK TAHSİS EDİLMESİ

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/08/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

6360 sayılı yasa kapsamında Ortaca İlçesi Kemaliye Mahallesi 34 parselde yer alan 20.500,00m² Mezarlık Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir. Taşınmazın içerisinde Köy Konağı bulunmakta olup, uzun yıllardan beri bu amaçla kullanılmaktadır.

Ortaca Belediye Başkanlığı’nın 25/07/2014 tarih ve 702 sayılı yazısında ilgili taşınmaz üzerindeki Köy Konağının muhtarlık hizmet binası olarak kullanmak üzere tahsisi talebi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmiştir.  

        Söz konusu taşınmaz üzerindeki Köy Konağının bedelsiz olarak Ortaca Belediyesi’ne 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 5 yıllığına Kemaliye Mahalle Muhtarlığı Hizmet Binası olarak tahsis edilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.