Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 118                                                    

Karar Tarihi : 13/06/2019                                        

 

KONUSU:

          Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin görüşülmesi.

           Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2019 tarih ve 28673394-010.03-E.1805 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.