Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 118                                      

Karar Tarihi   : 09/07/2020                                       


KONUSU:

20- Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi

          a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın 06.07.2020 tarihli ve 68532805-843.05.02- E.933 sayılı yazısı gereğince 2020 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen Yeşilyurt Maşat Açık Düğün Alanı Kiralama ücreti ile ilgili yazı ekinde sunulan tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereği görüşülmesi

                              Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/07/2020 tarihli raporunda;