Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :119               

Karar Tarihi   :10/03/2016   

KONUSU:

   31-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

e) Milas İlçesi, Dibekdere Mahallesi, Palamutkışı Mevkii, N19d-a3-2a pafta 533 parsele ilişkin Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/1000          ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/02/2016 tarihli raporunda;

            18/02/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/02/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-591 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.02.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Dibekdere Mahallesi, Palamutkışı Mevkii, N19d-a3-2a pafta 533 parsele ilişkin Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi " konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/02/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-591 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.