Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :119               

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Milas İlçesi Selimiye, Burgaz, Köşk, Danişment, Pınarcık, Ekindere Mahallesi sınırları içerinde  toplam 3.227,47 m² lik alanın, 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereğince bedeli karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğüne devrinin yapılması  

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 30/03/2015 tarih ve 43826297-301.01/507 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Mülkiyeti Belediyemize ait Milas İlçesi Selimiye, Burgaz, Köşk, Danişment, Pınarcık, Ekindere Mahallesi sınırları içerinde kalan toplam 3.227,47 m² lik alanın Didim - Milas Devlet Yolu güzergahında kalması nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğünü 2.Bölge Müdürlüğünün 13/03/2015 tarih 48315 sayılı yazısı ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında devir işleminin yapılması 5393 sayılı kanunun 15. Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde  Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.Makamınızca da uygun görülmesi halinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Milas İlçesi Selimiye, Burgaz, Köşk, Danişment, Pınarcık, Ekindere Mahallesi sınırları içerinde  kalan parsellerin 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında devrinin yapılması  hususunda, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.  Denilmektedir.                                                                          

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Milas İlçesi Selimiye, Burgaz, Köşk, Danişment, Pınarcık, Ekindere Mahallesi sınırları içerinde  toplam 3.227,47 m² lik alanın, 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereğince bedeli karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğüne devrinin yapılmasına 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi hükmü uyarınca   Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.