Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :119                 

Karar Tarihi :12/08/2014       

KONUSU:

KADRO VE DERECE DEĞİŞİKLİĞİ 

       İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2014 tarih ve 13456491-907.02-/11709 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

       Belediyemizde bulunan 5 dereceli 1 Adet THS Teknisyen kadrosunun iptal edilerek, 3 dereceli 1 adet THS Teknisyen kadrosunun ihdasına,

        5 dereceli GİH Sınıfı 1 adet Memur kadrosunun iptal edilerek 5 Dereceli GİH Sınıfı Gişe Memuru kadrosunun ihdası için Norm kadro Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca güncellenmesine

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Boş kadro değişik cetvelini görmek için tıklayınız.