Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :  119                    

Karar Tarihi   : 10/05/2018         

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        f) Yatağan İlçesi, Dere Mahallesi, Gölyeri Mevkiinde yaklaşık 12262,52 m2 ve 2261,74 m2 büyüklüğündeki ormanlık alan ile mülkiyeti Hazineye ait 2 ada 36 parsel nolu taşınmazın yola gelen kısmında “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer Ve Depolama)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 2 bendi, 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.05.2018 tarihli raporunda;

03.05.2018 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.04.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.2177 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.04.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Yatağan İlçesi, Dere Mahallesi, Gölyeri Mevkiinde yaklaşık 12262,52 m2 ve 2261,74 m2 büyüklüğündeki ormanlık alan ile mülkiyeti Hazineye ait 2 ada 36 parsel nolu taşınmazın yola gelen kısmında “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer Ve Depolama)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 2 bendi, 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.04.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.2177 sayılı yazısında;