Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 12                            

Karar Tarihi  : 12/01/2017               

KONUSU:

   5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 28. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.  maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereği; Meclisimizce, gizli oylamayla Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi.

            Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 02/01/2017 tarih ve 26219312-302.01-17  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.