Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :120                                            

Karar Tarihi   :10/03/2016                                

KONUSU:

   31- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

f) Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Eren Mevkii, 4 pafta 508 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi  

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/02/2016 tarihli raporunda;

            18/02/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/02/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-593 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.02.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Eren Mevkii, 4 pafta 508 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/02/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-593 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.