Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :120                             

Karar Tarihi :12/08/2014                            


KONUSU:

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08/08/2014 tarih ve  30141038-010.-020-12017sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği aşağıdaki şekliyle OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği için tıklayınız.