Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :120                        

Karar Tarihi   :13/06/2019            

 

KONUSU:

          Sermayesinin %100 oranına Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Limited Şirketi'nde Büyükşehir Belediyemizi temsil eden Ali ZAĞLI 28.05.2019 tarihinde şirket müdürler kurulu görevinden istifa etmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün E.103708 sayılı görüş yazısında "tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenecek gerçek kişinin seçiminde karar verme yetkisinin belediye meclisinde olduğu değerlendirilmektedir." denilmekte olup bahse konu görüş yazısı gereği, Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Limited Şirketi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesini temsil etmek üzere Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Emin MADRAN'ın görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

 

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2019 tarihli ve 79556812-105.04-E.1829 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.