Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 120                                

Karar Tarihi   : 09/07/2020                   


KONUSU:

21- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

         b) İlimiz, Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesinde hazırlanan “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi

                             İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.07.2020 tarihli raporunda;