Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :121                                            

Karar Tarihi   :10/03/2016                                

KONUSU:

    31-  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

   g) Milas İlçesi, Yaşyer Mahallesi, Taşharım Mevkii, 121 Ada, 23 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Değişikliğinin görüşülmesi

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/02/2016 tarihli raporunda;

            18/02/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/02/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-592 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.02.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Yaşyer Mahallesi, Taşharım Mevkii, 121 Ada, 23 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Değişikliğinin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/02/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-592 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.